L’AUSTRAL(ロストラル) | 京都舞鶴港

L’AUSTRAL(ロストラル)

 • 総トン数(t)
 • 10,944 トン
 • 全長(m)
 • 142.10 m
 • 全幅(m)
 • 18.00 m
 • 乗客定員数(名)
 • 264 名
 • 乗組員数(名)
 • 2,011 名
 • 就航年月
 • 2011年5月
 • 船籍
 • フランス
 • 特徴
 • 京都舞鶴港への初寄港は、2014年10月16日。