MSC Splendida(MSCスプレンディダ) | 京都舞鶴港

MSC Splendida(MSCスプレンディダ)

 • 総トン数(t)
 • 137,936 トン
 • 全長(m)
 • 335.00 m
 • 全幅(m)
 • 37.92 m
 • 乗客定員数(名)
 • 3,274 - 4,363 名
 • 乗組員数(名)
 • 1,325 名
 • 就航年月
 • 2009年7月
 • 船籍
 • パナマ
 • 特徴