SAPPHIRE PRINCESS (サファイア・プリンセス) | 京都舞鶴港

SAPPHIRE PRINCESS (サファイア・プリンセス)

 • 総トン数(t)
 • 115,875 トン
 • 全長(m)
 • 290.00 m
 • 全幅(m)
 • 37.50 m
 • 乗客定員数(名)
 • 2,670 名
 • 乗組員数(名)
 • 1,100 名
 • 就航年月
 • 2004年6月
 • 船籍
 • バミューダ
 • 特徴