Silver Muse(シルバー・ミューズ) | 京都舞鶴港

Silver Muse(シルバー・ミューズ)

 • 総トン数(t)
 • 40,791 トン
 • 全長(m)
 • 212.80 m
 • 全幅(m)
 • 27.00 m
 • 乗客定員数(名)
 • 596 名
 • 乗組員数(名)
 • 411 名
 • 就航年月
 • 2017年4月
 • 船籍
 • バハマ
 • 特徴